Roundup
Wybierz swój program: 

Skrót zasad

Roundup

Program PREMIUMBOX:

 • jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • obejmuje zakup opakowań zbiorczych preparatu Roundup® 360 Plus, Roundup® Flex 480 składających się z 12 opakowań jednostkowych o pojemności 1 litr,4 opakowań jednostkowych o pojemności 5 litrów oraz zakup 15 litrowych opakowań jednostkowych Roundup® Flex 480.

Program trwa od 01.03.2020 r. do 20.01.2021 r. (z uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego). Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział od 01.03.2020 r. do 30.09.2020 r., oraz dokonywać rejestracji kodów promocyjnych od 01.03.2020 r. do 15.11.2020 r.

Produkty będą dostępne w sprzedaży do 15.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów opakowań zawierających kody.

Uczestnik Programu musi spełnić następujące warunki:

 • być podmiotem prawnym prowadzącym punkt sprzedaży detalicznej, którego oferta obejmuje sprzedaż produktów Roundup®,
 • dokonać rejestracji w okresie od dnia 01.03.2020 r. do 30.09.2020 r., wysyłając na adres Organizatora określone w regulaminie dokumenty.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy jest udostępniony na stronie internetowej www.premiumbox.monsanto.pl. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie. Zgłoszenie do Programu może dotyczyć więcej niż jednego Sklepu prowadzonego przez Uczestnika.

Przyjęcie Zgłoszenia do Programu zostanie potwierdzone wygenerowaniem dla Uczestnika indywidualnego loginu oraz hasła umożliwiającego logowanie się na stronie Programu www.premiumbox.monsanto.pl. Login oraz hasło zostaną przesłane na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji.

Zadaniem zarejestrowanych uczestników programu jest zebranie 21 kodów promocyjnych ze zbiorczych opakowań objętych promocją. Zgłoszenie powinno się składać z:

 • nie więcej niż 15 kodów z Opakowań Zbiorczych powinno być Opakowaniami Zbiorczymi Roundup 360 Plus,
 • nie mniej niż 6 kodów z Opakowań Zbiorczych Roundup Flex 480, z Opakowań Jednostkowych Roundup Flex 480 – 15 litrów.

Zdrapka z Kodem jest dostępna na zewnątrz Opakowań Zbiorczych promowanych produktów. W przypadku Roundup Flex – 15 litrów zdrapka z kodem umieszczona jest na oryginalnej etykiecie produktu.

Każdy Kod może być zarejestrowany tylko jeden raz.

Nagroda:

Nagrodą za zarejestrowanie 21 Kodów jest:

 • nagroda pieniężna w postaci zasilenia karty przepłaconej na okaziciela - w przypadku uczestników, którzy nie są licencjonowanymi dystrybutorami produktów Monsanto
 • kompensata faktur – w przypadku Uczestników będących licencjonowanymi dystrybutorami produktów Monsanto, z którymi Organizator podpisał stosowne umowy dystrybucyjne.
 • 500,00 złotych dla kodów zarejestrowanych w I okresie rozliczeniowym do 31.05.2020 r.
 • 450,00 złotych dla kodów zarejestrowanych w II okresie rozliczeniowym do 31.08.2020 r.
 • 400,00 złotych dla kodów zarejestrowanych w III okresie rozliczeniowym do 15.11.2020 r.

W przypadku zarejestrowania przez Uczestnika wielokrotności 21 Kodów, Uczestnik ma prawo do tylu nagród, ile prawidłowo zarejestruje wielokrotność 21 Kodów.

Wydanie nagród dla Uczestników, którzy prawidłowo zarejestrowali się w Programie oraz zarejestrowali 21 Kodów lub ich wielokrotność nastąpi w następujących terminach:

 • do 30.06.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.05.2020 r.
 • do 30.09.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.08.2020 r.
 • do 16.12.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 15.11.2020 r.