Roundup
Wybierz swój program: 

Schemat rejestracji kodów

Schemat rejestracji kodów

Wydanie nagród dla Uczestników, którzy prawidłowo zarejestrowali się w Programie oraz zarejestrowali 21 Kodów lub ich wielokrotność nastąpi w następujących terminach:

  • do 30.06.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.05.2020 r.
  • do 30.09.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 31.08.2020 r.
  • do 16.12.2020 r. dla Kodów zarejestrowanych do 15.11.2020 r.