Roundup
Wybierz swój program: 

Skrót zasad

Program PREMIUMBOX PLUS:

  • jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • obejmuje zakup opakowań zbiorczych preparatu Roundup® PowerMax 720 składających się z 55 opakowań jednostkowych po 10 kg oraz zakup Roundup® Flex 480 w opakowaniach jednostkowych 200 litrów.

Program trwa od 01.03.2020 r. do 21.01.2021 r. (z uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego). Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział od 01.03.2019 r. do 30.09.2019 r., oraz dokonywać rejestracji kodów promocyjnych, od 01.03.2020 r. do 15.11.2020 r. Produkty będą dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Produkty będą dostępne w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Uczestnikiem Programu musi spełnić następujące warunki:

  • być podmiotem prawnym prowadzącym punkt sprzedaży detalicznej, którego oferta obejmuje sprzedaż produktów Roundup®.
  • dokonać rejestracji w okresie od 01.03.2020 r. do 30.09.2020 r. wysyłając na adres Organizatora określone w regulaminie dokumenty.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy jest udostępniony na stronie internetowej Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno Zgłoszenie.

Przyjęcie Zgłoszenia do Programu zostanie potwierdzone wygenerowaniem dla Uczestnika indywidualnego loginu oraz hasła umożliwiającego logowanie się na stronie Programu www.premiumbox.monsanto.pl/premiumboxplus. Login oraz hasło zostaną przesłane na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji.

Zadaniem zarejestrowanych uczestników programu jest zebranie kodów promocyjnych ze zbiorczych opakowań objętych promocją. Uczestnik powinien zakupić przynajmniej 1 Produkt.

Naklejka z Kodem jest ukryta wewnątrz opakowania zbiorczego Produktów. Każdy Kod może być zarejestrowany tylko jeden raz.

Nagroda:

Nagrodą za zarejestrowanie 1 Kodu z poniższych preparatów jest:

  • nagroda pieniężna w postaci zasilenia karty przepłaconej na okaziciela – w przypadku uczestników, którzy nie są licencjonowanymi dystrybutorami produktów Monsanto
  • kompensata faktur – w przypadku Uczestników będących licencjonowanymi dystrybutorami produktów Monsanto, z którymi Organizator podpisał stosowne umowy dystrybucyjne.
 

Roundup® Flex 480  1 kod = 350 złotych
Roundup® PowerMax 720  1 kod = 1100 złotych

Wydanie nagród Uczestnikom, którzy prawidłowo zarejestrowali się w Programie oraz zarejestrowali 1 Kod lub jego wielokrotność nastąpi do 16.12.2020 r. W przypadku zarejestrowania przez Uczestnika wielokrotności Kodów, Uczestnik ma prawo do tylu nagród, ile Kodów prawidłowo zarejestruje.