Roundup
Wybierz swój program: 

Roundup® PowerMax 720

Roundup® PowerMax 720 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, do stosowania nalistnego.

Zastosowanie:

Roundup® PowerMax 720 przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych jednorocznych oraz wieloletnich.

Polecany do stosowania:

 • na polach uprawnych przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych
 • na ścierniskach, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
 • w uprawach leśnych: szkółkach leśnych, młodnikach, uprawach leśnych z wielolatkami różnych gatunków
 • na nieużytkach: ugorach i odłogach
 • w terenach nieużytkowanych rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)
 • w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych przed zbiorem: łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona, soi
 • w gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego
 • w szparagach
 • w winoroślach - co najmniej 4 letnich
 • w gruszy, śliwie, czereśni, wiśni – sady, co najmniej 3 letnie
 • w porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, agreście, malinie, borówce wysokiej
 • w orzechu laskowym, orzechu włoskim – plantacje co najmniej 3 letnie
 • w uprawie drzewek bożonarodzeniowych

Korzyści:

 • najbardziej skoncentrowana formulacja 720g/kg
 • wysoka wydajność, dzięki doskonałej synergii adiuwantów
 • łatwe przechowywanie i transport
 • mniej odpadów i strat
 • większe bezpieczeństwo w stosowaniu - dla środowiska i użytkownika
 • łatwo rozpuszczalny w wodzie - nie pyli
 • zmniejszony efekt znoszenia cieczy w trakcie oprysku
 • skuteczny również w trudnych warunkach pogodowych
 • opad deszczu minimum 1 godzinę po oprysku nie obniża skuteczności zabiegu
 • w zwalczaniu chwastów jednorocznych zabiegi uprawowe można rozpocząć po 2 dniach, w przypadku chwastów wieloletnich - po 5 dniach
 • lepsza skuteczność w zwalczaniu trudnych chwastów dwuliściennych oraz perzu
 • skuteczny po jednorazowym zastosowaniu
 • efekt działania widoczny po zastosowaniu
 • formulacja lepiej dostosowana do tworzenia mieszanin zbiornikowych
Roundup® PowerMax 720

Gdzie kupić?

Znajdź najbliższego dystrybutora lub szukaj w dobrych sklepach rolniczych.