Roundup
Wybierz swój program: 

Kontakt

Infolinia Premiumbox

  • +48 692 471 466
    (od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00)

E-mail:

Poczta:

Martis SA, Skrytka pocztowa 187, 00-987 UP Warszawa 4

Gdzie kupić produkty?

Monsanto Polska Sp. z o.o.

Monsanto Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy na lokalnym rynku. Wszelkie pytania, opinie i komentarze prosimy kierować na polski adres firmy.

Adres polskiego oddziału:

Monsanto Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00
fax +48 22 395 65 01

INFOLINIA Nasiona:

+48 600 294 400 (dotyczy nasion kukurydzy i rzepaku ozimego)

INFOLINIA Chemia:

+48 22 395 65 09 czynna w godzinach 9.00-17.00

NIP 526-10-13-151

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649. Wysokość kapitału zakładowego: 148.421.000,00 PLN