Premiumbox

Dla produktów:

Roundup®360 Plus (12 x 1 litr, 4 x 5 litrów)
Roundup® Flex 480 (12 x 1 litr, 4 x 5 litrów, 15 litrów)

Premiumbox Plus

Dla produktów:

Roundup® Flex 480 (200 litrów)
Roundup® PowerMax 720 (55 x 10 kg)


Copyright © 2012-2022 Monsanto Polska.
Podpis wydawcyPolityka prywatnościWarunki ogólne
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Monsanto Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, NIP 526-10-13-151. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649. Wysokość kapitału zakładowego: 148.421.000,00 pln (w tym zapłacony 142.665.500,00 pln).
tel +48 22 395 65 00 • fax +48 22 395 65 01 • www.roundup.pl